Slå ring om barnas rett til en nøytral skolegang

Indoktrinering av barn kan være skadelig og føre til ensidig tenkning og begrensede perspektiver. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som formidles til barna våre og hvordan det blir formidlet. Barn bør få muligheten til å utforske og lære på en nøytral og åpen måte, uten at noen bestemte ideologier eller synspunkter blir påtvunget dem. 

Slå ring om barnas rett til en nøytral skolegang

Indoktrinering av barn kan være skadelig og føre til ensidig tenkning og begrensede perspektiver. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som formidles til barna våre og hvordan det blir formidlet. Barn bør få muligheten til å utforske og lære på en nøytral og åpen måte, uten at noen bestemte ideologier eller synspunkter blir påtvunget dem. 

Få innsikt i hva dine barn eller barnebarn lærer på skolen. Søk f.eks “4. klasse”

Engasjer deg!

KLIKK HER

Bli medlem!

KLIKK HER

Støtt oss!

KLIKK HER

Ditt barn, ditt ansvar

Foreldre, lærere og samfunnet generelt må være bevisste på å beskytte barna!

?

Indoktrinering av barn kan føre til ensidig tenkning og begrensede perspektiver. Det kan også påvirke barnas evne til å tenke kritisk og utvikle egne meninger og verdier. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som formidles til barna våre og hvordan det blir formidlet.

Det kan påvirke barnas evne til å tenke kritisk, utvikle egne meninger og verdier og kan føre til ensidig tenkning og begrensede perspektiver. Det kan også føre til intoleranse og mangel på aksept for mangfold. Dette kan ha negative konsekvenser for barnas utvikling og deres evne til å samhandle med andre i samfunnet.

Foreldre og lærere kan oppmuntre barna til å tenke kritisk og reflektere over ulike synspunkter. De bør også gi barna muligheten til å utforske og lære på en nøytral og åpen måte, uten at noen bestemte ideologier eller synspunkter blir påtvunget dem. På denne måten kan barna utvikle egne meninger og verdier basert på kunnskap og erfaringer.

Dette kan føre til negative konsekvenser for barnas utvikling og deres evne til å samhandle med andre i samfunnet. Å være bevisst på hva som formidles til barna våre og hvordan det blir formidlet, kan bidra til å skape en mer mangfoldig og tolerant verden.

 

Barnas rett til en nøytral og faktabasert utdanning må beskyttes mot politisk eller ideologisk påvirkning. Vi må stå opp mot enhver form for indoktrinering på skolen

“Uavhengig tankegang, styrker samfunnet - Si ja til nøytral undervisning, nei til indoktrinering!”

Skroll til toppen