Ditt barn - ditt ansvar

Ditt barn barnebarn - ditt ansvar

Denne kritiske eksponeringen av skeiv teori i lærebøkene har avslørt at norske skoleelever ned til 8 år skal lære at de kan være hvilket kjønn eller “kjønnsidentitet” de vil. Funnene viser at samtlige forlag tar vitenskapelig feil om kjønn fra 4. klasse av:

  • Forlagene formidler til små barn at de kan være gutt, jente, begge deler, noe midt i mellom eller ingen av delene. Dette formidles ukritisk og er direkte uvitenskapelig og er dermed brudd på Opplæringsloven §1-1.

  • Våre funn dokumenterer at interesseorganisasjonen Fri (som er hovedarrangør av Pride) har hatt opplæringsmøter med forlagene, har inngått kunnskaps-avtaler med lærer- og utdanningsforbundene og Fri har lobbyert inn “kjønnsidentitet” i læreplanen og i lærebøkene.

  • Én liten organisasjon ser ut til å ha fått definisjonsmakt til å omdefinere kjønn for hele samfunnet. Foreldre må ta sitt ansvar: Kreve endring og en offentlig oppvask.

Slå ring om barnas rett til en nøytral skolegang

Indoktrinering av barn kan være skadelig og føre til ensidig tenkning og begrensede perspektiver. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som formidles til barna våre og hvordan det blir formidlet. Barn bør få muligheten til å utforske og lære på en nøytral og åpen måte, uten at noen bestemte ideologier eller synspunkter blir påtvunget dem. 

Få innsikt i hva dine barn eller barnebarn lærer på skolen. Søk f.eks «4. klasse»

Slå ring om barnas rett til en nøytral skolegang

Indoktrinering av barn kan være skadelig og føre til ensidig tenkning og begrensede perspektiver. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som formidles til barna våre og hvordan det blir formidlet. Barn bør få muligheten til å utforske og lære på en nøytral og åpen måte, uten at noen bestemte ideologier eller synspunkter blir påtvunget dem. 

Få innsikt i hva dine barn eller barnebarn lærer på skolen. Søk f.eks “4. klasse”

Fakta om kjønn

KLIKK HER

Hva kan du gjøre?

KLIKK HER

Støtt oss!

KLIKK HER

Kan ny lære om kjønn flagges som indoktrinering?

Barn ned til 8 år får lærebøker som snur opp ned på virkeligheten. Indoktrinering er et kraftfullt begrep og må brukes med varsomhet da det i følge Store Norske Leksikon handler om å forandre menneskes holdninger og oppfatninger ved systematisk påvirkning. Men akkurat de samme ordene står i lærerveiledningen for 3-4. klasse i kapitel om kjønn og kjønnsidentitet : “Se om det skjer en endring i tankene og holdningene etter gjennomgått tema”

Verdt å vite

Foreldre og samfunnet generelt må være bevisste på hva som læres bort i skolen!

?

Fra 3. – 4. klasse introduserer forlagene en ny lære om kjønn til norske skolebarn. Forlagene formidler til barna at deres måte å uttrykke kjønn på, deres personlighet og følelsen av hvem de selv er, det er deres kjønnsidentitet. Kjønnsidentitet blir forklart til barn ned til 8 år at handler om “hårfrisyre, leker og hva du gjør kan vise om du er gutt eller jente, begge deler eller ingen av delene.”

Barn får ikke lenger anledning til å være seg selv. De lærer å tenke at alt de gjør, tenker, liker og uttrykker er deres kjønnsidentitet. Aldri før har nye kjønnsroller blitt introdusert og formidlet ukritisk på en så smal måte innenfor et helt nytt begrepsapparat fra skeiv teori.
Kjønn er omdefinert for alle barn av en svært liten interessegruppe.

Felles for Cappelen-Damm og Gyldendal er at de har gjennomført møter med foreningen FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Rosa Kompetanse om temaet “kjønnsidentitet”. Mens Aschehough har ansatt tidligere nestleder i FRI som forfatter av skolebøkene som introduserer kjønnsidentitet. Kilden for kjønnsidentitet og skeiv teori
kommer fra samme politiske interesseorganisasjon og bygger på filosofiske tanker som kalles “normkritikk” og “skeiv teori”.

Skeiv teori presenteres i lærebøkene ikke på en pluralistisk måte, men som en ny, mer moderne sannhet som tilsidesetter både kjønn, femininitet, maskulinitet og personlighet. I stedet lærer barn om kjønnsidentiteter med mange nye og smalere kjønnsroller enn mann og kvinne. Disse nye kjønnskategoriene skal representere individuelle indre opplevelser og følelser som barn har. Barna lærer at bare de selv har rett til å definere seg selv, bare de vet hvem de selv er. Opprinnelsen til kjønnsidentitet finner du i en video her.

Barnas rett til en vitenskapelig og faktabasert utdanning må beskyttes mot politisk og ideologisk påvirkning. Ellers tilrettelegger vi for indoktrinering av skeiv teori i skolen.

Her kan du se anbefalt video for 8 og 9 åringer hentet fra Aschehoughs lærerveildedning

Opplæringsloven er tydelig på at elevene skal lære kritisk og vitenskapelig tenkemåte. Lærebøkenes formidling av "kjønnsidentitet" bryter Opplæringsloven §1-1.

Skroll til toppen

Abonner på vårt nyhetsbrev. Hold deg informert om nye funn

Funn fra lærebøkene legges ut i “skeiv teori i skolebøker” og oppdateres løpende