Kort om

Vi er en gruppe engasjerte individer som tror på frihet, mangfold og kritisk tenkning som grunnleggende verdier i et samfunn. Vi har sett hvordan ensrettet ideologi kan påvirke skoleelever negativt og begrense deres evne til å tenke fritt og utvikle en helhetlig forståelse av verden.

Vårt mål er å forhindre indoktrinering av ensrettet ideologi på skolen. Vi tror at skolen skal være et sted hvor elevene kan lære å tenke selvstendig og utvikle sine egne meninger basert på objektiv kunnskap og kritisk tenkning. Vi mener at det er viktig å gi elevene et bredt spekter av perspektiver og ideer, slik at de kan forstå verden på en helhetlig måte og være i stand til å utvikle sin egen identitet og verdier.

Vi arbeider aktivt for å opplyse lærere, skoleledere og foreldre om viktigheten av å opprettholde en nøytral og åpen undervisningsmetode som gir elevene frihet til å uttrykke seg og tenke kritisk. Vi samarbeider også med politikere og organisasjoner for å fremme frihet og mangfold i skolen, og jobber for å sikre at skolen er en trygg og inkluderende plass for alle elever uavhengig av bakgrunn og tro.

 

Vi er overbevist om at en åpen og kritisk skole vil bidra til å skape et samfunn preget av mangfold, toleranse og frihet. Vi er stolte av å jobbe for denne saken og håper å kunne gjøre en forskjell i skolen og samfunnet for øvrig.

 
Skroll til toppen